CENÍK SLUŽEB

VIRTUÁLNÍ KANCERÁŘ - CENÍK

(platný od 1. dubna 2013)

Sídlo "18"
Zřízení sídla společnosti na 18 měsíců. Služba obsahuje zřízení sídla firmy, příjem pošty a kurýrních zásilek do 50 ks/měs, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách.

Cena: 4.788,- Kč

Platba: celé období

Sídlo "24"
Zřízení sídla společnosti na 24 měsíců. Služba obsahuje zřízení sídla firmy, příjem pošty a kurýrních zásilek do 50 ks/měs, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách.

 

Cena: 5.988,- Kč 
Platba: celé období

Sídlo "12"
Zřízení sídla společnosti na 12 měsíců. Služba nezahrnuje poskytnutí korespondenční adresy, příjem pošty a kurýrních zásilek, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách.

Cena: 310,- Kč / měsíc
Platba: roční

Poštovní služby
Poskytnutí korespondenční adresy, příjem pošty a kurýrních zásilek do 50 ks/měs, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách.

Cena: 100,- Kč / měsíc
Platba: ročně

 

Poskytnutí korespondenční adresy, příjem pošty a kurýrních zásilek do 50 ks/měs, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách + přeposílání pošty 1x týdně

Cena: 400,- Kč / měsíc

Sídlo "6M"
Zřízení sídla společnost, zřízení korespondenční adresy, příjem pošty a kurýrních zásilek do 50 ks/měs, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách.

Cena:550,- Kč / měsíc
Platba: 1/2 roční

Virtuální sekretariát
Služba sídlo + příjem faxů do 60 stran měsíčně, příjem telefonních hovorů a zaznamenání vzkazů do 60-ti měsíčně, přeposlání pošty a kurýrních zásilek do 5 přeposlání měsíčně (poštovné hradí klient), pronájem zasedací místnosti na 2 hodiny měsíčně zdarma (možno i po 1 hodině).

Cena: 1.400,- Kč / měsíc
Platba: ročně

Virtuální kancelář
Virtuální sekretariát + přidělení jedné telefonní a jedné faxové linky, přesměrování telefonních hovorů až na 5 telefonních čísel + záznamníková služba s přepískáním vzkazů a faxů na e-mail. Cenu za přesměrované hovory hradí klient (viz ceník hlasových služeb).

Cena : 1.900,- Kč / měsíc
Platba: ročně/kvartálně**

VIP kancelář
Služba virtuální kancelář + příjem faxů do 100 stran měsíčně s přeposláním na e-mail, přidělení vlastní telefonní a faxové linky, příjem telefonních hovorů a zaznamenávání vzkazů do 200 měsíčně s přeposláním na e-mail, možnost přesměrování hovorů s operátorem, přeposlání pošty do 8 měsíčně (poštovné hradí klient), pronájem zasedací místnosti na 4 hodiny měsíčně zdarma.

Cena: 2.500,. Kč / měsíc
Platba: ročně/kvartálně**

Poskytnutí sídla
Poskytnutí sídla pro účely nového založení společnosti na omezenou dobu. Při následujícím využití jakékoliv opakované služby VIPadd Centra se částka odečítá od ceny opakované služby.

Cena: 4.200,- Kč
Platba: jednorázově

* cena služby zahrnuje podnájem ve výši 100,-Kč/měs a služby dle ceníku. Ke službám bude připočítána sazba DPH
** částku resp. zálohu nad 1.000,-Kč lze rozložit na kvartální platby

CENÍK KANCELÁŘÍ

(platný od 1. března 2010)

Pronájem denní kanceláře
Max. 10 osob (započatá hodina) 200,- Kč
Max. 10 osob (za jeden den) 1 100,- Kč
Zapůjčení projekční techniky (započatá hodina) 470,- Kč
Zapůjčení projekční techniky (celý den) 900,- Kč

* K cenám bude připočítána sazba DPH, kanceláře pouze na Vinohradské 124

Nápojový servis
Espreso (včetně cukru) 25,- Kč
Káva (včetně cukru) 15,- Kč
Čaj (včetně cukru) 12,- Kč
Mléko do kávy 4,- Kč
Dobrá voda (perlivá, neperlivá) 22,- Kč
Ostatní nealkoholické nápoje 22,- Kč

CENÍK VOICE

(platný od 1. března 2010)

Hlasové služby
Vratná kauce na náklady s přesměrováním min. 1.000,- Kč
Zřízení telefonní linky 250,- Kč
Nastavení ústředny 250,- Kč
Přesměrování telefonů na pevnou linku 0,99 Kč / min
Přesměrování telefonů do mobilní sítě 3,99 Kč / min
Faxové služby
Tisk na kancelářský papír 2,50 Kč / strana
Přeposlání emailem 10,- Kč / fax
Odesílání faxů ČR (jednorázový poplatek 10,- Kč + skutečné náklady) 4,- Kč / strana
Evropa 16,- Kč / strana
Ostatní 25,- Kč / strana
E-mailová služba
Zřízení e-mailové adresy + správa adresy 100,- Kč / měsíc

* K cenám bude připočítána sazba DPH

CENÍK DOPROVODNÝCH SLUŽEB

(platný od 1. března 2011)

Upozornění na příchozí poštu
E-mailem zahrnuto v měsíčním paušálu
Formou SMS zprávy 5,- Kč / kus
Telefonicky 20,- Kč / hovor (v ČR)
Poštovní a kurýrní služby (k cenám se připočítávají náklady na materiál a poštovné)
Příjem poštovních a kurýr. Zásilek 5,- Kč / kus
Obálkování, odesílání 5,- Kč / kus
Zabalení balíků (balíčků) 10,- Kč / kus
Podání doporučeného dopisu, balíku a balíčku 10,- Kč / kus
Administrativní služby - nadstandart
Kvalifikovaná sekretářská práce, zpracování textu v českém jazyce, všeobecná sekretářská práce, pochůzka (například zápis z jednání, přepisování textů, pochůzky, úřad) 290,- kč /hod
Úprava textu (tabulky), propagační dopisy, hromadná korespondence 490,- Kč / hod
Pošta 5 Kč / hod
Příjem telefonních hovorů za nepřítomnosti + zaznamenávání 20,- Kč / hovor
Přepisování t. zápis z jednáníních vzkazů (odeslání emailem) 190,- Kč /hod
Naskenování a přeposlání pošty emailem 20,- Kč / strana
Kopírování nebo tisk na formát A4 (včetně papíru) 3,- Kč / strana
Zatavení do fólie formát A4 (včetně manuálu) 20,- Kč /kus

* K cenám bude připočítána sazba DPH

CENÍK ZAKLÁDÁNÍ FIREM

(platný od 1. března 2010)

Spol. s r.o.
Zajištění všech zakladatelských dokumentů, organizování valné hromady, ověření názvu obchodní firmy, jmenování statutárních orgánů, podání na obchodní soud. Cena nezahrnuje přímé náklady na založení (notářské poplatky, kolky adt.).

Cena: 10.000,- Kč
Platba: jednorázově

A.S.
Zajištění všech zakladatelských dokumentů, organizování valné hromady, ověření názvu obchodní firmy, jmenování statutárních orgánů, podání na obchodní soud. Cena nezahrnuje přímé náklady na založení (notářské poplatky, kolky adt.).

Cena: 12.000 ,- Kč
Platba: jednorázově

Full servis a.s. (Redy made)
Zajištění všech zakladatelských dokumentů, organizování valné hromady, ověření názvu obchodní firmy, jmenování statutárních orgánů, podání na obchodní soud. Cena zahrnuje přímé náklady na založení, včeně složení základního kapitálu

Cena: 85.000,- Kč
Platba: jednorázově

 

Max. 10 osob (započatá hodina)