READY MADE

nabídka založených společností

Jako full servis Vašeho podnikání jsme připravili pro podnikatele, kteří si Váží svého času a chtějí podnikat IHNED nebo se nechtějí zatěžovat administrativou spojenou se zakládáním právnické osoby,

 • nové
 • již založené
 • s plně splaceným základním kapitálem

obchodní společnosti, tzv READY MADE společnosti.

Podnikejte IHNED

1. Podnikat můžete IHNED.

Koupí obchodního podílu či akcií READY MADE společnosti s plně splaceným základním kapitálem, získáte IČ a můžete ihned realizovat svůj podnikatelský záměr. Prakticky můžete začít během 24 hodin. Valná hroda společnosti klienta jmenuje do staturátního orgánu (jednatel, představenstvo a.s.) společnosti. Od této chvíle můžete jednat jménem společnosti, podepisovat smlouva aj.. více Vznik jednatelství a oprávnění jednat za společnosti

2. Existence společnosti

Existenci založené Vámi vybrané READY MADE společnosti si můžete ověřit v obchodním rejstříku

3. Úspora času

Určitě v první řadě oceníte nezanedbatelnou úsporu času, kterou Vám přináší koupě READY MADE společnosti, ale zároveň se vyvarujete možných chyb při zakládání společnosti. Základní kapitál je plně splacen, vše řídíte z pohodlí svého domova – odpadá návštěva úřadů a vyplňování formulářů.

4. Bezpečnost

Zakoupení firmy je zcela bezpečné vzhledem k tomu že společnost nevykazuje žádnou ekonomickou aktivitu, nemá živnostenské oprávnění, tudíž nezačala podnikat. Důkazem takovéhoto stavu je čestné prohlášení statutárního orgánu, který prohlašuje, že společnost nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost a nevznikly jí tímto žádné závazky, mimo závazků na úhradu vstupních nákladů, které byly řádně a včas vypořádány. Dále prohlašuje, že společnost nebyla zavázaná z titulu směnky nebo jakéhokoliv cenného papíru.

5. Realizace

 1. přípravná fáze - klient sděluje své požadavky
 2. sepsání smlouvy o převodu obchodního podílu, případně akcií společnosti – stáváte se majitelem společnosti (získáváte IČ) - tímto okamžikem můžete začít podnikat.
 3. příprava podkladů a uspořádáni valné hromady za účelem realizace změn v převáděné společnosti
 4. nejčastější změny : názvu společnosti, sídla společnosti , libovolný počet statutárních orgánů, rozšíření předmětů činnosti , převod na jakýkoliv počet společníků/ akcionářů
 5. součinnost při vyřizování živnostenských listů, případně koncesních listin
 6. sepsání a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku na příslušný soud
 7. předání kompletní dokumentace a vypracování aktuální zakladatelské listiny či společenské smlouvy
 8. tímto okamžikem můžete pracovat na Vašem podnikatelském záměru

Kontakt

Co je to READY MADE

Výhody zakoupení READY MADE společnosti