ZAKLÁDÁNÍ FIREM

Založíme Vám na klíč podle vašich požadavků společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciovou společnost (a.s), rychle, levně - viz. ceník. a plně profesionálně formou asistence nebo na základě plné moci.

Tímto způsobem se vyvarujete zklamání z odmítnutí Vašeho návrhu na zápis nové společnosti z důvodů možných chyb, ušetříte spoustu času studováním právních předpisů a „obíhání“ úřadů a v prvé řadě vypisování složitých formulářů. Při založení firmy s VIPADD, Vám něco podobného nehrozí. Díky nám můžete začít vydělávat okamžitě.

Co vás čeká při založení firmy vlastními silami?

 • měsíc práce obíhání úřadů a vyplňováním formulářů (dle Světové banky je průměrná délka založení obchodní společnosti dokonce okolo 40 dní,
 • čeká Vás asi 14 návštěv na osmi různých úřadů a institucí
 • budete muset doložit téměř 20 formulářů, potvrzení, výpisů, žádostí a návrhů
 • bezchybné vyplnění téměř dvacetistránkového formuláře návrhu na zápis do Obchodního rejstříku
 • každá chyba, kterou při vyplňování dokumentů uděláte, Vám celý proces založení firmy prodlouží

Garance zápisu

V případě nezapsání Vaší firmy do obchodního rejstříku z důvodu našeho pochybení jsme připraveni Vám vrátit plnou cenu zpět.

Postup s námi

 • přípravná fáze - klient sděluje své požadavky
 • ověření správnosti názvu společnosti (z důvodu zaměnitelnosti)
 • příprava podkladů a uspořádáni valné hromady za účelem založení nové společnosti
 • zastoupení u notáře (sepsání notářského zápisu) – není podmínkou
 • součinnost při vyřizování živnostenských listů, případně koncesních listin
 • zastoupení na živnostenském úřadě (vyřízení oprávnění a koncesních listin) – není podmínkou
 • sepsání a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku na příslušný soud
 • předání kompletní dokumentace Vaší firmy.

Sami si vyberte variantu, která je Vám příjemnější. Založení firmy na klíč v současné době využívá v ČR každý 12. podnikatel. )

Co budete potřebovat k založení?

PŘÍLOHY K ZALOŽENÍ

Kontakt

Ceník

Společnosti - online