Přihlášení


Kontaktujte násCENÍK SLUŽEB

VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ - CENÍK

(platný od 3. března 2014)

Sídlo "12"
Zřízení sídla společnosti na 12 měsíců. Služba obsahuje zřízení sídla firmy, příjem pošty a kurýrních zásilek do 50 ks/měs, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách.

Cena: 500,- Kč/měsíc

Platba: roční

Sídlo "24" + 3 M

Zřízení sídla společnosti na 24 měsíců + 3 měsíce zdarma při dvouleté platbě. Služba obsahuje zřízení sídla firmy, příjem pošty a kurýrních zásilek do 50 ks/měs, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách.

Cena: 450,- Kč/měsíc

Platba: předem na celé období

Sídlo "36"

Zřízení sídla společnosti na 36 měsíců. Služba obsahuje zřízení sídla firmy, příjem pošty a kurýrních zásilek do 50 ks/měs, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách.

Cena: 370,- Kč/měsíc

Platba: předem na celé období

Sídlo bez pošty "12"
Zřízení sídla společnosti na 12 měsíců. Služba nezahrnuje poskytnutí korespondenční adresy, příjem pošty a kurýrních zásilek, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách.

Cena: 350,- Kč / měsíc
Platba: roční

Poštovní služby
Poskytnutí korespondenční adresy, příjem pošty a kurýrních zásilek do 50 ks/měs, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách.

Poskytnutí korespondenční adresy, příjem pošty a kurýrních zásilek do 50 ks/měs, podání informace e-mailem o došlé poště a případných návštěvách + přeposílání pošty 1x týdně, kam si klient určí.

Cena: 350,- Kč / měsíc
Platba: ročně

 

Cena: 399,- Kč / měsíc

Platba: ročně


 

* cena služby zahrnuje podnájem ve výši 100,-Kč/měs a služby dle ceníku. Ke službám bude připočítána sazba DPH

CENÍK KANCELÁŘÍ

(platný od 1. března 2010)

 

CENÍK VOICE

(platný od 1. března 2010)

E-mailová služba
Zřízení e-mailové adresy + správa adresy 100,- Kč / měsíc

* K cenám bude připočítána sazba DPH

CENÍK DOPROVODNÝCH SLUŽEB

(platný od 1. března 2011)

Upozornění na příchozí poštu
E-mailem zahrnuto v měsíčním paušálu
Formou SMS zprávy 5,- Kč / kus
Telefonicky 20,- Kč / hovor (v ČR)
Poštovní a kurýrní služby (k cenám se připočítávají náklady na materiál a poštovné)
Příjem poštovních a kurýr. zásilek 5,- Kč / kus
Obálkování, odesílání 5,- Kč / kus
Zabalení balíčků 10,- Kč / kus
Podání doporučeného dopisu, balíku a balíčku 10,- Kč / kus
Administrativní služby - nadstandart


Úprava textu (tabulky), propagační dopisy, hromadná korespondence 490,- Kč / hod
Pošta 5 Kč / hod
Příjem telefonních hovorů za nepřítomnosti + zaznamenávání 20,- Kč / hovor
Přepisování  zápis z jednání - vzkazů (odeslání emailem) 190,- Kč /hod
Naskenování a přeposlání pošty emailem 20,- Kč / strana
Kopírování nebo tisk na formát A4 (včetně papíru) 3,- Kč / strana
Zatavení do fólie formát A4 (včetně manuálu) 20,- Kč /kus

* K cenám bude připočítána sazba DPH

CENÍK ZAKLÁDÁNÍ FIREM

(platný od 1. března 2010)

Spol. s r.o.
Zajištění všech zakladatelských dokumentů, organizování valné hromady, ověření názvu obchodní firmy, jmenování statutárních orgánů, podání na obchodní soud. Cena nezahrnuje přímé náklady na založení (notářské poplatky, kolky adt.).

Cena: 10.000,- Kč
Platba: jednorázově

A.S.
Zajištění všech zakladatelských dokumentů, organizování valné hromady, ověření názvu obchodní firmy, jmenování statutárních orgánů, podání na obchodní soud. Cena nezahrnuje přímé náklady na založení (notářské poplatky, kolky adt.).

Cena: 12.000 ,- Kč
Platba: jednorázově

Full servis a.s. (Redy made)
Zajištění všech zakladatelských dokumentů, organizování valné hromady, ověření názvu obchodní firmy, jmenování statutárních orgánů, podání na obchodní soud. Cena zahrnuje přímé náklady na založení, včeně složení základního kapitálu

Cena: 85.000,- Kč
Platba: jednorázově

 

Max. 10 osob (započatá hodina)